چهار شنبه 23 آبان 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ادعای تقلب
آقای دادستان از این ادعا خواهید گذشت؟!

یادداشت؛

آقای دادستان از این ادعا خواهید گذشت؟!

شاید حق این جماعت همین باشد که همچنان دست به شال و قبای روحانی بگیرند تا بتوانند در نظام سر پل بیابند، چراکه مشی آنان غیر از این را تجویز نمی‌کند.