دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اداره زکات قزوین
اختصاص 63 درصد زکات به امور محرومان قزوین

رئیس اداره زکات کمیته امداد استان خبرداد:

اختصاص 63 درصد زکات به امور محرومان قزوین

63 درصد از زکات جمع آوری شده در استان قزوین به امور محرومان اختصاص یافته است.