پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : احمدی نژد
نگاهی به بدهی‌های دولت عقلا

محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی نوشت:

نگاهی به بدهی‌های دولت عقلا

نیلی همواره از ابرچالش‌های اقتصاد ایران سخن می گوید اما بدهی‌های دولت در فهرست ابر چالش‌های ایشان دیده نمی شود! واقعا موضوع بدهی‌های دولت یک چالش جدی اقتصاد ایران نیست؟

seperator
اصرار عجیب احمدی‌نژاد برای تجمع خیابانی

با ارسال نامه ای خطاب به وزیر کشور

اصرار عجیب احمدی‌نژاد برای تجمع خیابانی

متاسفانه به جای انجام وظایف قانونی خود، همواره و به بهانه های گوناگون و بدون هرگونه مستند قانونی، مانع از این حق مسلم شده اید.