پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : احمد بن عبدالعزیز
آیا احمد بن عبدالعزیز برای پایان دادن به بازی قدرت بن سلمان به ریاض بازگشت؟

میدل ایست آی بررسی کرد؛

آیا احمد بن عبدالعزیز برای پایان دادن به بازی قدرت بن سلمان به ریاض بازگشت؟

میدل ایست آی در گزارشی به بررسی علل بازگشت احمد بن عبدالعزیز، برادر ملک سلمان به عربستان سعودی پرداخت.