دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : احتکار پوشک در قزوین
اولین مرحله توزیع پکیج‌های احتکار شده انجام شد

با حضور دادستان قزوین؛

اولین مرحله توزیع پکیج‌های احتکار شده انجام شد

با حضور دادستان قزوین اولین مرحله توزیع پکیج‌های احتکار شده انجام شد.