یکشبه 1 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اتوبوش
بوی تکرار بی‌تدبیری‌های دولت برای مراسم اربعین به مشام می‌رسد

گزارش؛

بوی تکرار بی‌تدبیری‌های دولت برای مراسم اربعین به مشام می‌رسد

چگونه «یک سر خالی برگشتن» اتوبوس‌ها برای تعطیلات نوروز، به بهانه رونق مسافرت، منجر به افزایش دو برابری قیمت بلیط نمی شود، ولی زائرین حسینی با دلیل مشابه باید پول دو برابری پرداخت کنند؟