چهار شنبه 3 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اتهام کودک آزاری
پدر کودک آزار به حضور در کلاس‌های کنترل خشم مکلف شد

در راستای صدور احکام جایگزین حبس؛

پدر کودک آزار به حضور در کلاس‌های کنترل خشم مکلف شد

در راستای صدور احکام جایگزین حبس، پدر کودک آزار به حضور در کلاس‌های کنترل خشم به مدت 80 ساعت مکلف شد.