یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اتحادیه جهانی
تیم ملی کشتی آزاد در جام جهانی آمریکا شرکت نمی‌کند

به ددلیل تغییر نیافتن زمان جام جهانی کشتی فرنگی؛

تیم ملی کشتی آزاد در جام جهانی آمریکا شرکت نمی‌کند

پس از عدم پذیرش درخواست ایران از سوی اتحادیه جهانی، برای تغییر نیافتن زمان جام جهانی کشتی فرنگی از فروردین به آذرماه سال ۹۷، فدراسیون کشتی بصورت رسمی اعلام کرد، در جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا شرکت نمی‌کند‌.