شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اتباع بیگانه
بکارگیری اتباع غیرمجاز جریمه‌های سنگینی دارد

استاندار قزوین:

بکارگیری اتباع غیرمجاز جریمه‌های سنگینی دارد

استاندار قزوین گفت: بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در بنگاه‌های اقتصادی جریمه‌های سنگینی دارد.