شنبه 4 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اتاق عملیات جنگ
الاخبار فاش کرد; طرح مشترک آمریکا و عربستان برای تشکیل اتاق عملیات جنگ علیه ایران

در پی سیاست های خصمانه عربستان وآمریکا علیه ایران؛

الاخبار فاش کرد; طرح مشترک آمریکا و عربستان برای تشکیل اتاق عملیات جنگ علیه ایران

دولت پاکستان بار دیگر با طرح آمریکایی- سعودی- صهیونیستی برای تشکیل اتاق عملیات فرماندهی فعالیت‌های شورشی ضد ایران در مرزهای بلوچستان خود مخالفت کرده است.