دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آینده انقلاب
هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند، به همه بگویید

پاسخ رهبرانقلاب درباره برخی از نگرانی‌ها نسبت به آینده انقلاب:

هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند، به همه بگویید

رهبر انقلاب در پاسخ به نگرانی و علاقه‌مندان به انقلاب گفتند: هیچکس هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد؛ این را به همه بگویید.