جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آیت الله مکارم سیرازی
برخی پیام آشکار این حوادث را توجیه می کنند/ تلگرام همچنان لجن‌زار متعفنی است

گلایه مندی آیت الله مکارم شیرازی از مسئولان کشور؛

برخی پیام آشکار این حوادث را توجیه می کنند/ تلگرام همچنان لجن‌زار متعفنی است

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه تلگرام همچنان لجن‌زار متعفنی است، گفت: برخی پیام آشکار این حوادث را توجیه می کنند.