چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آَشوب خیابانی
کیهان; مجازات و خیانت فتنه‌گران مشمول مرور زمان نمی‌شود

یادداشت؛

کیهان; مجازات و خیانت فتنه‌گران مشمول مرور زمان نمی‌شود

سخنان توأم با بی‌صداقتی خاتمی در حالی است که وی یکی از علل و منشأهای اصلی آشوب نیابتی سال 88 است و نمی‌تواند بگوید من کاری به منشأ مسئله ندارم. او در حالی که می‌دانسته و در محافل خصوصی اصلاح‌طلبان هم تصریح کرده که تقلبی اتفاق نیفتاده، سرحلقه گرداننده حلقه مدعی تقلب و تهییج به آشوب خیابانی بوده است؛ بنابراین او و نظایرش متهم اصلی در خون‌های ریخته شده و تعرض به امنیت و مصالح ملی و اعتبار جمهوری اسلامی است.