پنج شنبه 3 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آنونس
 موضوع فیلم «یتیم خانه ایران» چیست؟ +عکس

یتیم خانه ایران؛ تصویر گری هلوکاست مظلوم و ناشناخته ایرانی

موضوع فیلم «یتیم خانه ایران» چیست؟ +عکس

ابوالقاسم طالبی درباره یتیم خانه ایران می گویند: در فیلم،نه از شاه خبری هست و نه دربار. قهرمانان فیلم، مردمی هستند که در آن زمان نان را با خاک اره می خوردند.