چهار شنبه 1 آذر 1396
مشاهده کلمات کلیدی : آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در قزوین تحت کنترل است

مدیرکل دامپزشکی کشور:

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در قزوین تحت کنترل است

مدیرکل دامپزشکی کشور از اقدامات به موقع اداره کل دامپزشکی استان قزوین در معدومسازی واحدهای مبتلا به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تشکر کرد و گفت: آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در قزوین تحت کنترل است.

seperator
پرندگان آزاد خطری جدی در انتقال آنفلوانزای فوق حاد

رئیس اداره دامپزشکی بوئین زهرا اعلام کرد:

پرندگان آزاد خطری جدی در انتقال آنفلوانزای فوق حاد

رئیس اداره دامپزشکی بوئین زهرا اعلام کرد: پرندگان آزاد پرواز خطر بالقوه‌ای در انتقال آنفلوانزای فوق حاد پرندگان محسوب می‌شوند.