دو شنبه 2 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : آمیا
بازخوانی پرونده آمیا/ لفاظی‌هایی که جهان به بی‌اساس بودن آن پی برده است

گزارش؛

بازخوانی پرونده آمیا/ لفاظی‌هایی که جهان به بی‌اساس بودن آن پی برده است

رژیم جعلی اسرائیل در حالی علیه ایران دست به توطئه می‌زند که بارها از نقشه‌های شومش پرده برداری شده است.