پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین
مدرسه "فولادی" همچنان چشم‌انتظار یک تدبیر/ مالک مدرسه‌ای که مفقودالمکان است!

پیگیری صبح قزوین از مشکلات محله منتظری؛

مدرسه "فولادی" همچنان چشم‌انتظار یک تدبیر/ مالک مدرسه‌ای که مفقودالمکان است!

با توجه به اینکه مالکیت این مدرسه به نام محمدتقی فولادی است، آموزش و پرورش و اداره نوسازی استان حق بازسازی، تعمیر و تجهیز مدرسه را ندارد.