پنج شنبه 22 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آمدنیور
تلگرام قوانین خودش را زیر پا گذاشت +مستندات

تلگرام؛پیام رسان غیر قابل اعتماد

تلگرام قوانین خودش را زیر پا گذاشت +مستندات

پس از مسدود کردن کانال آمدنیوز ظرف چند روز گذشته، تلگرام با وجود ادعایش مبنی بر پایبندی به قوانین، قانون خود را زیر پا گذاشت.