سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آلوده کردن محیط زیست
متهم آلوده کننده محیط زیست به کاشت 3000 اصله درخت محکوم شد

در شهرستان تاکستان؛

متهم آلوده کننده محیط زیست به کاشت 3000 اصله درخت محکوم شد

مدیر عامل واحد آلوده کننده محیط زیست به کاشت سه هزار اصله نهال با نظارت محیط زیست محکوم شد.