شنبه 31 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آغاز مدارس
عطر «مهر و محرم»در فضای قزوین پیچید/ 2200 مدرسه آماده پذیرایی از 230 هزاردانش آموز

آغاز سال تحصیلی 97-96؛

عطر «مهر و محرم»در فضای قزوین پیچید/ 2200 مدرسه آماده پذیرایی از 230 هزاردانش آموز

در ماه مهر و محرم با حضور 230 هزار دانش‌آموز و قریب 15 هزار معلم در 2200 آموزشگاه سال تحصیلی 96-97 را با شعار شور حسینی علم علوی آغاز شد.