دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آشوبگران در تاکستان
آشوبگران اماکن عمومی در تاکستان را آتش زدند

شب گذشته؛

آشوبگران اماکن عمومی در تاکستان را آتش زدند

آشوبگران شب گذشته در تاکستان برخی اماکن عمومی در این شهر را آتش زده و تخریب کردند.