جمعه 4 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آرادی
مالکیت ورزشگاه‌آزادی و شیرودی از وزارت‌ورزش گرفته شد

گزارش/

مالکیت ورزشگاه‌آزادی و شیرودی از وزارت‌ورزش گرفته شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر واگذاری مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شیرودی و شهید کشوری از شرکت توسعه اماکن ورزشی به وزارت ورزش را ابطال کرد.