چهار شنبه 3 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آثار ملی قزوین
۸ اثر ناملموس قزوین در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

۸ اثر ناملموس قزوین در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: مهارت پخت قیمه نثار ، حلیم و برخی از شیرینی های سنتی قزوین در فهرست معنوی کشور به ثبت رسید.