پنج شنبه 3 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : آب پنیر
صدور مجوز واردات آب پنیر+سند

در سال اقتصاد مقاومتی؛

صدور مجوز واردات آب پنیر+سند

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های استانی خود، تعرفه واردات آب پنیر و پودر آن را اعلام کرد و ورود آن را با رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی مربوطه مجاز دانست.