شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آب دزدک
ردپای رژیم اشغالگر قدس در خشک‌شدن قنات‌های ایران

آب‌دزدک‌های صهیونیست؛

ردپای رژیم اشغالگر قدس در خشک‌شدن قنات‌های ایران

«امروز قصد دارم پیشنهاد بی‌سابقه‌ای به ایران ارائه دهم. این پیشنهاد در حوزه آب است.» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیروز با این جمله‌ها و پس از نوشیدن یک لیوان آب، حدود دو دقیقه از پیشنهادش برای آنچه «بحران آب در ایران» نامید گفت