سه شبه 26 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : «طلوع ولایت»
پخش ويژه‌برنامه‌ راديويي «طلوع ولایت»

از شبکه استانی صدای مرکز قزوین صورت می‌گیرد؛

پخش ويژه‌برنامه‌ راديويي «طلوع ولایت»

ويژه‌برنامه‌ راديويي «طلوع ولایت» از شبکه استانی صدای مرکز قزوین صورت می‌گیرد.