پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : "کانابیس"
"کانابیس" ساحری که مغز و قلب جوانان را سِحر می‌کند/ "خودکشی" ارمغان مُخدری به‌ نام ماری‌جوانا

گزارش صبح قزوین از سیر تا پیاز ماری‌جوانا؛

"کانابیس" ساحری که مغز و قلب جوانان را سِحر می‌کند/ "خودکشی" ارمغان مُخدری به‌ نام ماری‌جوانا

"کانابیس" گیاهی است که با زیبایی فریبنده‌اش ماهرانه افراد و جوانان بسیاری را سحر کرده و مغز و قلب را تسخیر می‌کند.