دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : "کالای ایرانی"
نمایشگاه "دُر ماندگار" و "کالای ایرانی" در قزوین بازگشایی شد

با حضور مسئولان استانی؛

نمایشگاه "دُر ماندگار" و "کالای ایرانی" در قزوین بازگشایی شد

با حضور مسئولان استانی نمایشگاه "دُر ماندگار" و "کالای ایرانی" در قزوین بازگشایی شد.