یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : "شیرخوارگان حسینی
مراسم "شیرخوارگان حسینی" در 25 امامزاده و بقعه‌متبرکه برگزار می‌شود

در قزوین؛

مراسم "شیرخوارگان حسینی" در 25 امامزاده و بقعه‌متبرکه برگزار می‌شود

مراسم شیرخوارگان حسینی در 25 امامزاده و بقاع متبرکه قزوین برگزار می‌شود.