شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کار فرهنگی
بزرگترین کار فرهنگی در جامعه امروز مراسم اربعین است

مدیر حوزه علمیه قزوین:

بزرگترین کار فرهنگی در جامعه امروز مراسم اربعین است

مدیر حوزه علمیه قزوین گفت: بزرگترین کار فرهنگی در جامعه امروزی برگزاری مراسم اربعین است زیرا در تمام اقشار مردم اثر می‌گذارد.