چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : میراث ملی غیرمنقول کشور
ثبت "خانه تاریخی مومنان" قزوین در میراث ملی غیرمنقول کشور

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبرداد:

ثبت "خانه تاریخی مومنان" قزوین در میراث ملی غیرمنقول کشور

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین از ثبت خانه تاریخی مومنان در فهرست میراث ملی غیر منقول کشور خبر داد.