سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : منطقه امامزاده علی (ع) قزوین
حمام قدیمی پیرحصار در حال تخریب/ خطر ریزش دیوار کودکانمان را تهدید می‌کند

ساکنان منطقه امامزاده علی (ع) عنوان کردند:

حمام قدیمی پیرحصار در حال تخریب/ خطر ریزش دیوار کودکانمان را تهدید می‌کند

ساکنان محله امامزاده علی (ع) گفتند: وقتی فرزندان ما برای بازی به کوچه می‌روند نگران هستیم چراکه خطر فروریختن دیورا آن‌ها را تهدید می‌کند.