دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : معاون وزیر آموزش و پرورش
15درصد پوشش دانش‌آموزی کشور باید در مدارس غیردولتی باشد

معاون وزیر آموزش و پرورش در قزوین:

15درصد پوشش دانش‌آموزی کشور باید در مدارس غیردولتی باشد

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: معتقدم بزرگترین کارآفرینان برتر آموزشی کشور، مدارس غیردولتی هستند و پوشش مدارس غیردولتی را باید تا پایان برنامه ششم به 15 درصد برسانیم.