سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قلعه حسن صباح
بازدید از "قلعه حسن صباح" تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نیست

مدیر پایگاه میراث فرهنگی الموت:

بازدید از "قلعه حسن صباح" تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نیست

مدیر پایگاه میراث فرهنگی الموت گفت: به علت شرایط نامساعد جوی و لغزنده بودن مسیر راه، بازدید از قلعه حسن صباح تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نیست.