پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قلاده پلنگ
مشاهده و تصویربرداری از یک قلاده پلنگ در طارم‌سفلی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قزوین خبرداد:

مشاهده و تصویربرداری از یک قلاده پلنگ در طارم‌سفلی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین گفت: تصویر ارزشمند پلنگ، از تنوع زیستی منطقه حفاظت شده طارم سفلی با دوربین تله ای توسط محیط‌بانان منطقه به ثبت رسید.

seperator
مشاهده یک قلاده پلنگ در ارتفاعات طارم سفلی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قزوین خبرداد:

مشاهده یک قلاده پلنگ در ارتفاعات طارم سفلی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قزوین از مشاهده و تصویربرداری یک قلاده پلنگ در ارتفاعات طارم سفلی خبر داد.