چهار شنبه 2 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : قصاب متخلف
 قصاب متخلف به جزای نقدی محکوم شد

در شهرستان بوئین زهرا؛

قصاب متخلف به جزای نقدی محکوم شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا گفت: یکی از قصاب‌های متخلف شهرستان که اقدام به کشتار غیر مجاز یک راس گوسفند کرده بود به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.