پنج شنبه 26 مرداد 1396
مشاهده کلمات کلیدی : صداوسیمای مرکز قزوین
 صداوسیمای مرکز قزوین تندیس برترین مرکز فنی را کسب کرد

در سیزدهمین اجلاس فناوری رسانه؛

صداوسیمای مرکز قزوین تندیس برترین مرکز فنی را کسب کرد

صداوسیمای مرکز قزوین در سیزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه تندیس برترین مرکز فنی توسط کرد.

seperator
 خبرنگاران صداوسیمای مرکز قزوین تجلیل شدند

به مناسبت روز خبرنگار؛

خبرنگاران صداوسیمای مرکز قزوین تجلیل شدند

به مناسبت روز خبرنگار خبرنگاران صداوسیمای مرکز قزوین تجلیل شدند.