چهار شنبه 7 تیر 1396
مشاهده کلمات کلیدی : شاهد قزوین
ثبت‌نام تابستانی کانون فرهنگی شاهد قزوین آغاز شد

در 38 رشته آموزشی؛

ثبت‌نام تابستانی کانون فرهنگی شاهد قزوین آغاز شد

در 38 رشته آموزشی ثبت‌نام تابستانی کانون فرهنگی شاهد قزوین آغاز شد.