دو شنبه 25 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رستوران‌های شهرستان قزوین
70 کیلوگرم گوشت فاسد در یک رستوران قزوین کشف شد

طی بازرسی‌ کارشناسان دامپزشکی؛

70 کیلوگرم گوشت فاسد در یک رستوران قزوین کشف شد

طی بازرسی های کارشناسان اداره دامپزشکی، 70 کیلوگرم گوشت قرمز غیر قابل مصرف در یکی از رستوران‌های شهرستان قزوین کشف و معدوم شد.