دو شنبه 25 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : راه رجایی
آمریکایی‌ها امروز به دنبال وضع تحریم‌های جدید به بهانه‌های پوچ هستند

استاندار قزوین:

آمریکایی‌ها امروز به دنبال وضع تحریم‌های جدید به بهانه‌های پوچ هستند

استاندار قزوین در همایش راه رجایی بیان کرد: امروز آمریکاییان در هر شرایطی به دنبال وضع تحریم‌های جدید به بهانه‌های پوچ هستند؛ اما همواره شاهدیم که همبستگی و وحدت در جامعه بیشتر شده است.