یکشبه 1 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
بهره برداری از ۶ پروژه برق در استان قزوین آغاز شد

با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران؛

بهره برداری از ۶ پروژه برق در استان قزوین آغاز شد

با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بهره برداری از ۶ پروژه برق در استان قزوین آغاز شد.