جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تست سل
بیش از 27 هزار رأس دام سنگین مورد تست سل قرار گرفتند

در شهرستان آبیک؛

بیش از 27 هزار رأس دام سنگین مورد تست سل قرار گرفتند

بیش از 27 هزار رأس دام سنگین مورد تست سل در شهرستان آبیک قرار گرفتند.