دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیماری آنفلوانزای پرندگان
فاز اول واکسیناسیون بیماری آنفلوانزای پرندگان اجرا شد

در قزوین؛

فاز اول واکسیناسیون بیماری آنفلوانزای پرندگان اجرا شد

فاز اول واکسیناسیون هدفمند علیه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در قزوین اجرا شد.