یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بی بی سی فارسی
وقتی «bbc فارسی» نگران عمق دین و ظاهرگرایی مومنان می‌شود!

«اسلام شناس» شدن رسانه های معاند؛

وقتی «bbc فارسی» نگران عمق دین و ظاهرگرایی مومنان می‌شود!

اصولا همین که bbc فارسی، که به نحوی بیّن و آشکار، کمر به هدم و حذف انگاره‌های دینی از اذهان مخاطبان بسته است، حال در موضع «مدافع باطن دین» به میدان آمده است.