جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بز اصیل سانن
چهار رأس بز اصیل سانن در بین دامداران توزیع شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک:

چهار رأس بز اصیل سانن در بین دامداران توزیع شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت: زیستگاه اصلی بز سانن در کوه­‌های کشور سوئیس در روستایی به نام سانن است که این نژاد از این نقطه به سراسر جهان منتقل شده است.