جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ایمنی آسانسورها
مالکان ساختمان‌ها ایمنی آسانسورها را جدی بگیرند

مدیرکل سازمان استاندارد استان قزوین:

مالکان ساختمان‌ها ایمنی آسانسورها را جدی بگیرند

مدیرکل سازمان استاندارد استان قزوین گفت: آسانسورها درحال بازرسی هستند و از مالکین ساختمان‌ها تقاضا داریم بحث ایمنی و استاندارد آسانسورها را جدی بگیرند.