دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اکسپوی هنری
دومین اکسپوی هنری در قزوین برگزار می‌شود

مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان:

دومین اکسپوی هنری در قزوین برگزار می‌شود

مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین گفت: پس از گذشت یک دهه دومین اکسپوی هنری قزوین برگزار می‌شود.