یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : انشعاب غیرمجاز
80پرونده انشعاب غیرمجاز مشمول جریمه سنگین شد

‍ رئیس اداره حقوقی آبفای قزوین:

80پرونده انشعاب غیرمجاز مشمول جریمه سنگین شد

رئیس اداره حقوقی شرکت آبفای استان قزوین از درنظر گرفتن جریمه سنگین برای 80پرونده انشعاب غیر مجاز در این استان خبرداد.