شنبه 5 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : اتمی قزوین
اعتبار لازم برای احداث دبیرستان انرژی اتمی قزوین تامین نشده است

مدیرکل نوسازی استان:

اعتبار لازم برای احداث دبیرستان انرژی اتمی قزوین تامین نشده است

مدیرکل نوسازی استان بیان کرد: کلنگ زنی احداث این دبیرستان انجام شده اما تا این تاریخ هیچ اعتباری برای احداث دبیرستان انرژی اتمی در قزوین به ما داده نشده است.