یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اتباع غیرایرانی
سوادآموزی اتباع غیرایرانی نیازمند ساماندهی دوباره است

استاندار قزوین:

سوادآموزی اتباع غیرایرانی نیازمند ساماندهی دوباره است

استاندار قزوین گفت: با توجه به سکونت جمعیت قابل توجهی از اتباع افغانستان در ایران از جمله قزوین، لازم است سیاست‌ها در حوزه آموزش و سوادآموزی به این اتباع بازنگری شده و دوباره ساماندهی شود.

seperator
مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیستم

مدیرکل میراث فرهنگی قزوین:

مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیستم

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: بازنشسته نبوده و مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی نیستم.